พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รูปแบบ: CSV URL แท็ค: เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

กรองผลลัพธ์