พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร รูปแบบ: CSV PDF แท็ค: เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

กรองผลลัพธ์