พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร รูปแบบ: CSV URL แท็ค: ที่ดิน เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

กรองผลลัพธ์