พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แท็ค: เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รูปแบบ: PDF กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์