พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการข้าว กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--ข้อมูล Smart Farmer

    ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลชาวนาที่มีคุณสมบัติเป็น Smart Farmer ต้นแบบ, Existing Smart Farmer และ Developing Smart Farmer