พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: อำเภอ ครัวเรือนเกษตร หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์