พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: ภาคเกษตร สหกรณ์

กรองผลลัพธ์