พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แบบไม่เปิด) แท็ค: จังหวัด พวกที่ ครัวเรือนเกษตร

กรองผลลัพธ์