พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: ข้อมูลพื้นฐาน การใช้ที่ดิน รายจ่าย หนี้สิน

กรองผลลัพธ์