พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: กิจกรรมการผลิต ดัชนีราคา

กรองผลลัพธ์