พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด แท็ค: การใช้ที่ดิน รายจ่าย รายได้ ทรัพย์สิน

กรองผลลัพธ์