พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด รูปแบบ: CSV แท็ค: ภาคเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษ สหกรณ์

กรองผลลัพธ์