พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ รูปแบบ: CSV แท็ค: ภาคเกษตร

กรองผลลัพธ์