พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ รูปแบบ: CSV แท็ค: ชายแดน นอกภาคการเกษตร

กรองผลลัพธ์