พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด รูปแบบ: CSV องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กรองผลลัพธ์