พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แท็ค: การใช้ที่ดิน ข้อมูลพื้นฐาน สัญญาอนุญาต: Open Data Commons Attribution License

กรองผลลัพธ์