พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการค้าภายใน

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าว

    ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าวจะเป็นข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน...
  • มีข้อมูล--ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร

    ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บสถิติจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่กรมการค้าภายในได้เลือกไว้ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยราคาสินค้าเกษตรจะสามารถ...
  • มีข้อมูล--ข้อมูลสินค้าเกษตร

    ข้อมูลสินค้าเกษตรได้รับการจัดหมวดหมู่โดยกรมการค้าภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บสถิติ ราคาสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าให้เป็นไปตามจุดประสงค์การใช้งาน...