พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด องค์กร: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลสมาชิกกรมค้นหาตามเลขทะเบียนนิติบุคคล

    ข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นข้อมูลรายละเอียดบริษัท รวมไปถึงสินค้าที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ...
  • ข้อมูลสมาชิกกรมค้นหาตามประเภทสมาชิก

    ข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แสดงชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล ตามประเภทสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...
  • ข้อมูลประเภทสมาชิกกรม

    ข้อมูลประเภทสมาชิกกรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใช้จำแนกประเภทของสมาชิกตามจุดประสงค์ในการทำงาน ที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมฯ