มีข้อมูล--ข้อมูลเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยรายเดือนคาบ 69 ปี

ข้อมูลเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยรายเดือนคาบ 69 ปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.tmd.go.th/dataset/index.php
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:36 (ICT)
สร้างแล้ว สิงหาคม 11, 2020, 09:17 (ICT)