มีข้อมูล--ข้อมูลผลพยากรณ์อากาศจากคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภาระกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาด้านการ ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ เตือนภัยและรายงานการเกิดแผ่นดินไหว ด้วยความรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐตามนโยบาย e-Government

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.tmd.go.th/dataset/index.php
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:36 (ICT)
สร้างแล้ว สิงหาคม 11, 2020, 09:15 (ICT)