มีข้อมูล--RainRegions

ผลการตรวจวัดฝนอำเภอแบ่งตามรายภาค

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.tmd.go.th/dataset/index.php
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:35 (ICT)
สร้างแล้ว สิงหาคม 11, 2020, 09:03 (ICT)