มีข้อมูล--ข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย รายสัปดาห์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวโสภิดา พ่อค้า กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 10:20 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 10:04 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง ไม่ระบุ
บอร์โทรศัพท์ 0-2561-5169