มีข้อมูล--ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานของกรมหม่อนไหม

ร้านค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมหม่อนไหม ว่าจำหน่ายสินค้าผ้าไหมที่ได้รับมาตราฐาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://qsds.go.th/cersilk/
ผู้ดูแล กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม
Last Updated ตุลาคม 9, 2020, 08:33 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 16, 2020, 13:59 (ICT)