มีข้อมูล--GDP per capita ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย

ข้อมูล GDP per capita ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย ที่มา World Bank Group

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
ผู้แต่ง World Bank Group
ผู้ดูแล Admin
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:46 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 12, 2020, 11:03 (ICT)