มีข้อมูล--ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้าไทย 10 อันดับแรก รายเดือน ปี 2562-2563

ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้าไทย 10 อันดับแรก เป็นข้อมูลรายเดือน ปี 2562-2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง http://www.ops3.moc.go.th/menucomth/export_topn_re/#
ผู้ดูแล Admin
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:35 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 12, 2020, 11:19 (ICT)