มีข้อมูล--ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะมีการใช้งานอยู่ 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค๊ด (Com Code) และข้อมูลสินค้าตามพิกัดศุลกากรหรือฮาร์โมไนซ์โค๊ด (Harmonize Code) ลักษณะการใช้งานเว็บเซอร์วิสจะเป็นการค้นหาด้วยชื่อสินค้า เพื่อให้ได้รหัสสินค้าออกมา เพื่อนำรหัสสินค้านั้นไปใช้ในการดึงข้อมูลการค้าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/Products
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:35 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 19, 2020, 08:28 (ICT)
ความถี่ข้อมูล ทุก 5 ปีตามพิกัดอัตราศุลกากร (ปัจจุบันอ้างอิงตามพิกัดอัตราศุลกากร 2017)
ประเภทการนำเสนอ Api Json.