ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2564

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 29, 2021, 20:53 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 29, 2021, 20:52 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ, ภาค, จังหวัด
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล รายปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
แหล่งที่มา การสำรวจ และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร