ปริมาณการนำเข้าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 - 2562

ปริมาณและมูลค่าการส่งออก นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มต้น 2561

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 08:24 (ICT)
สร้างแล้ว สิงหาคม 4, 2020, 13:45 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ "รายเดือน (Monthly) วันที่ 1 ของทุกเดือน"
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
รูปแบบข้อมูล EXCEL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2561
สิทธิ์การเข้าถึง ประชาชนทั่วไป
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
หมายเลขติดต่อ 0-2561-2870
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
แหล่งที่มา จากกรมศุลกากร