ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา www.cpffeed.com
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated สิงหาคม 3, 2021, 15:40 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 30, 2020, 10:46 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ "รายเดือน (Monthly) วันที่ 1 ของทุกเดือน"
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
รูปแบบข้อมูล URL
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2562
สิทธิ์การเข้าถึง ประชาชนทั่วไป
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด
หมายเลขติดต่อ -
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
แหล่งที่มา สำนักสารสนเทศและข้อมูลการตลาด