สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า ปริมาณ มูลค่า ส่งออกและนำเข้า (รายเดือน รายประเทศ ย้อนหลัง)

สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนำเข้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายประเทศ ปีย้อนหลัง)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กันยายน 30, 2020, 09:13 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 17, 2020, 17:27 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ "รายเดือน (Monthly) วันที่ 1 ของทุกเดือน, รายปี (Yearly) วันที่ 1 เดือน มกราคม ของทุกปี"
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2558
สิทธิ์การเข้าถึง ประชาชนทั่วไป
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
หมายเลขติดต่อ -
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
แหล่งที่มา จากกรมศุลกากร