ข้อมูล มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน

ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://agri-bigdata.org/site/fimexagrimonth
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กันยายน 29, 2020, 11:21 (ICT)
สร้างแล้ว เมษายน 8, 2020, 20:55 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายเดือน (Monthly) วันที่ 1 ของทุกเดือน
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
รูปแบบข้อมูล JSON
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2551
สิทธิ์การเข้าถึง ประชาชนทั่วไป
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป สัญญาอนุญาตสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ (License for Open Government Data)
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
หมายเลขติดต่อ -
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
แหล่งที่มา จากกรมศุลกากร