มีข้อมูล--ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อทริป

ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที่ยวเดือนธนวาคม ปี 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://www.mots.go.th/download/article/article_20200123132729.pdf
ผู้แต่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ดูแล Admin
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:18 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 12, 2020, 09:44 (ICT)