มีข้อมูล--จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แยกเป็นรายประเทศและรายเดือน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แยกเป็นรายประเทศและรายเดือน โดยมีข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411
ผู้แต่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ดูแล Admin
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:18 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 11, 2020, 15:36 (ICT)