มีข้อมูล--เงินให้สินเชื่อในภาคเกษตร ของ ธ.ก.ส.

ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสรุปเงินให้สินเชื่อในภาคเกษตร ของ ธ.ก.ส. โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจในภาคการเกษตร (กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ISIC BOT Code Rev.4 โดยใช้ในหมวด A000000)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา suchayap@fpo.go.th
Last Updated ตุลาคม 14, 2020, 11:22 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 11, 2020, 13:15 (ICT)
การ Backup ข้อมูล FULL
การเก็บรักษาไฟล์ (File Retention Period) 1 เดือน
ชื่อไฟล์ หรือ ชื่อตาราง 'DS_TCS_ISIC_Bigdata_30032020
ประเภทของชุดข้อมูล string,Char,Float
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ระยะเวลาในการส่งข้อมูล 60 วันหลังจากสินเดือน