มีข้อมูล--ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ประจำปี 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กรมประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา
Last Updated ตุลาคม 9, 2020, 13:59 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 11:12 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 02-5799767