มีข้อมูล--อัตราภาษีภายใต้สิทธิ FTA

ข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA (Free Trade Agreement) จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ เข้ามายังประเทศไทย โดยอัตราภาษีที่ใช้ จะจำแนกตามประเทศและกรอบความตกลงทางการค้าที่ประเทศนั้นเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA จะทำให้ผู้นำเข้าสามารถเลือกกรอบความตกลงทางการค้า ที่เหมาะสมกับตนเองได้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/FTAUsageStatistics
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:23 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 25, 2020, 14:40 (ICT)
ความถี่ข้อมูล ขึ้นอยู่กับความตกลงมีผลบังคับใช้
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย