ข้อมูลรายชื่อพืชระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษ ...

URL: http://dataset.nabc.go.th/dataset/76c7dfaf-cd9d-4f42-9cfe-4ab9fef1eca8/resource/15fc22ac-8911-408b-945a-499353d79434/download/production_plant.csv

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

ข้อมูลรายชื่อพืชที่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต ในระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยรายชื่อพืช 831 สายพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มหลักดังนี้ - ข้าว - พืชไร่ - พืชผัก -...

แหล่ง: มีข้อมูล--ข้อมูลรายชื่อพืชระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ฝังตัว

Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
group_plant_code numeric
group_plant_name text
plant_code numeric
plant_name text
breed_code numeric
breed_name text
breed_characteristic text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated มิถุนายน 22, 2020
Metadata last updated มิถุนายน 22, 2020
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020
รูปแบบ text/csv
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created1 ปีที่ผ่านมา
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
id15fc22ac-8911-408b-945a-499353d79434
last modified1 ปีที่ผ่านมา
mimetypetext/csv
on same domainTrue
package id76c7dfaf-cd9d-4f42-9cfe-4ab9fef1eca8
revision idb0d23e97-c467-46eb-9c2a-daba1b62e318
size64.7 KB
stateactive
url typeupload