การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตรสำคัญ กวก.

การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตรสำคัญ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated ตุลาคม 27, 2020, 13:16 (ICT)
สร้างแล้ว ตุลาคม 27, 2020, 09:47 (ICT)
Abstract การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตรสำคัญ
คำสำคัญ ปุ๋ยเคมี,สูตรสำคัญ
ชื่อข้อมูล การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตรสำคัญ
ที่มา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ประเภทการนำเสนอข้อมูล ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
แหล่งที่มาของข้อมูล รายงานประจำปี