บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร กวก.

รายชื่อบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated เมษายน 23, 2021, 14:17 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 11, 2020, 13:17 (ICT)
Abstract รายชื่อบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
คำสำคัญ บริษัท,วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ชื่อข้อมูล บริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่มา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ประเภทการนำเสนอข้อมูล ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
แหล่งที่มาของข้อมูล รายงานประจำปี