สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง กวก.

ข้อมูลสารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated มกราคม 29, 2021, 15:04 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 15, 2020, 10:16 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
คำสำคัญ สารกำจัดโรคพืช
ชื่อข้อมูล ข้อมูลสารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
ประเภทการนำเสนอ ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด 31/12/2019
วันที่เริ่มต้น 31/12/2007
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
เจ้าของข้อมูล กวก(สคว)
แหล่งที่มา รายงานประจำปี