มีข้อมูล--ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าว

ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าวจะเป็นข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายใน ซึ่งตัวข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดในการติดต่อกับบริษัทเหล่านั้น โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหารายชื่อและข้อมูลติดต่อได้ ผ่านทางช่องทางที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/RiceEntrepreneurs
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:18 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 25, 2020, 14:28 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายวัน (daily)
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการค้าภายใน