มีข้อมูล--ข้อมูลสินค้าเกษตร

ข้อมูลสินค้าเกษตรได้รับการจัดหมวดหมู่โดยกรมการค้าภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บสถิติ ราคาสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าให้เป็นไปตามจุดประสงค์การใช้งาน ทั้งนี้ข้อมูลสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ข้อมูลสินค้าขายปลีก และข้อมูลสินค้าขายส่ง เพื่อให้สามารถเก็บสถิติและนำมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/GISProducts
Last Updated ตุลาคม 16, 2020, 08:18 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 25, 2020, 11:09 (ICT)
ความถี่ข้อมูล รายวัน (daily)
ประเภทการนำเสนอ Api Json.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการค้าภายใน