API

URL: https://dataapi.moc.go.th/trademark-details?number_type=registration_number&number=10000

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

ข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือตรา สัญลักษณ์สินค้า เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อใช้ในการค้าขาย โดยการค้นหาฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า จะใช้เพื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของตน...

แหล่ง: ข้อมูลเครื่องหมายการค้าค้นหาตามเลขทะเบียน

ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Data last updated มกราคม 6, 2021
Metadata last updated มกราคม 6, 2021
สร้างแล้ว มกราคม 6, 2021
รูปแบบ api
สัญญาอนุญาต อื่นๆ (แสดงที่มา)
created10 เดือนที่ผ่านมา
formatapi
id2e31c16b-d764-48ce-91da-bff916f66cc7
package id0448f91a-8a93-4cf1-a70f-64b079fb8793
revision id482524f0-0a9a-4473-9ebb-b6dda0ee1d21
stateactive