มีข้อมูล--สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)

สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวสมทรง ซ่อนกลิ่น (025474729)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:38 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 4, 2020, 11:28 (ICT)
High Value Dataset แสดง
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง