มีข้อมูล--สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า)ปี 2560-2562 (มกราคม)

สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ คือ ข้าวโพด ,ข้าวขาว, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวฟ่าง,ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง,แป้งมันสำปะหลัง,ปุยนุ่น,ถั่วเขียว,ถั่วเขียวผิวดำ และปลาป่น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กองมาตรฐานสินค้านำเข้า-ส่งออก
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:38 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 4, 2020, 10:02 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563