คู่มือการใช้งาน

ปุ่มควบคุมการแสดงผล

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

image & vector layers

ลูกศรเหนือ

ลูกศรเหนือ

ลูกศรเหนือใช้สำหรับบอกทิศของแผนที่ ในขณะที่แผนที่ถูกหมุน ก้ม เงย หรือเลื่อนไปยังทิศทางต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการจดจำตำแหน่งและทิศทาง

ตารางกริด

ตารางกริด

ตารางกริดสามารถแสดงได้หลากหลายรูปแบบ รูปแบบทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันคือ ละติจูดและลองจุด (Latitude-Longitude) มีหน่วยเป็นองศา ดังปรากฎบนลูกโลกด้านซ้ายมือ นอกจากนี้ ยังมีตารางกริดในรูปแบบอื่น เช่น UTM (Universal Transverse Mercator) มีหน่วยเป็นเมตร ทำให้ง่ายต่อการวัดระยะทางบนผิวโลก และ MGRS (Military Grid Reference System) ซึ่งนิยมใช้งานในทางทหารเนื่องจากมีอักษรประจำจตุรัสแสนเมตรทำให้การระบุพิกัดสั้นและง่าย

แผนที่โลก

แผนที่โลก

แผนที่ขนาดเล็กแสดงตำแหน่งบนลูกโลกที่แสดงผลอยู่ในขณะนั้นเป็นรูปกากบาทและอาณาบริเวณที่มองเห็นบนผิวโลก

มาตราส่วนแผนที่

มาตราส่วนแผนที่

มาตราส่วนระหว่างระยะทางที่ปรากฏบนแผนที่เทียบกับระยะทางจริง โดยแสดงเป็นแถบที่มุมแผนที่พร้อมตัวเลขระยะทางกำกับ

Information initial exposure/ processing http://essaydragon.com/ making info is stored sensory input working memory long term memory I have been so interested in this aspect of learning for several years