การแสดงผลแบบ 3 มิติ

การแสดงผลแบบ 3 มิติผ่านทางซอฟต์แวร์ NASA WoldWind ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการนำเสนอข้อมูลที่ให้บริการออกสู่สาธารณชน อีกทั้งยังแสดงศักยภาพ การพัฒนาเพื่อใช้งานด้านต่างๆอย่างไรขีดจำกัด เนื่องจากสามารถปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไข กลไกการทำงานและการแสดงผลได้ตามความต้องการ