ชั้นข้อมูล

ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในโครงการเพื่อซ้อนทับลงบนลูกโลก 3 มิติ ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลมากมายหลากหลายรูปแบบ

อ่านต่อ...

การแสดงผลแบบ 2 มิติ

การแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา รุ่นทดสอบ แบบ 2 มิติ

อ่านต่อ...

การแสดงผลแบบ 3 มิติ

การแสดงผลแบบ 3 มิติผ่านทางซอฟต์แวร์ NASA WoldWind ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด...

อ่านต่อ...


Digital Thailand II

โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่สอง (Digital Thailand II)
ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด (ดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่หนึ่ง) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศแล้วเผยแพร่สู่ประชาชน สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบลูกโลก 3 มิติ โดยมีข้อมูลประกอบด้วย ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 และ SPOT-5 สถานที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ที่ตั้งโรงเรียน โรงแรม สนามบิน และเขื่อน โดยระบบพัฒนาจากซอฟต์แวร์ NASA WoldWind ซึ่งพัฒนามาจากภาษา C# ที่ค่อนข้างมีขีดจำกัดการใช้งาน คือ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้เท่านั้น Read More

Program Snapshots

3d globe displayexaggrated elevation3layer

ข่าวสาร

นิทรรศการงาน Nation Channel Digital Media Landscape 2012 (22-24 มิถุนายน 2555)

site
.

Yet One College Writing Agency Is on Close Inspection. Loser or Shining Star?

Same Day Essay is an knowledgable writing company which has captured the huge number of devotees. Collegers across the globe leave their learning questions to this particular academic writing agency. What exactly beckons them above all things? Let’s uncover benefits unveiled at this particular writing agency.

Being the- sophisticated service, it makes available the fullest mix of services. Generally, these include essay writing, and practically all college assignments any individual may face. Besides, a service delivers correction as additional options. The number of subject fields the- this online resource is qualified in is also great Clients are allowed to browse through up to 50 subjects. essay writer online Top it off, a customer has an option to adjust the piece of writing to an array of specifications like language style, quality standard, length and also cutoff date of the assignment. The pleasant thing is, the company provides competitive line on prices alongside with generous discounted price and a few customer-friendly specials provided for every client.

Indispensable backings and proper performance are among features

Many who who have ever applied to Samedayessays.org give notice of its fail-safety and business ethics. Foremost the company looks after top-grade quality of the work this service provides. It suggests that every single order is expected to be original. Interested how a writing agency performs anti-plagiarism behavior, you’ll delieverd an clear-cut reply. content authenticity is achieved by modern application together with sharp editor’s eyes. Another peculiarity which lets this resource come into notice is – up to date mailing of customer’s assignment. Complete absence of exceeded order terms speaks for itself. Personal data protection isn’t left in doubts as well. Clients’ personal info is secured from free access. And this is not the whole story. The set of assurances embraces total refund assurance together with free paper revision for a period of two weeks.

This service is also well-known to have the savvy team of copywriters who are well up both in essay writing but also other As soon as a customer has placed – order they will love dealing with personal specialist assigned judging from topic and complexity of the order. The same goes about customer support department that students may send challenges and enjoy qualified assistance round-the-clock. These customer-oriented offers taken together make a academic writing service a popular one.

Essay Writing Service Review: Costs and Special Propositions

Purchasers can see the cost of the assignment by clicking on the order form.On this page you will see a price calculator and count the quantity of money they need to pay for writing job.Conditions that establish the cost include the following: academic level, term and the number of pages. Placing your order, purchasers are recommended to add clear instructions for paper to make sure of that your assistant gets the point.Students might place the order ahead of time to enjoy lower price.

Samedayessays.org brings a range of credits. You achieve 10% off the first bought paper and 10% off the order cost to the balance. repeat customers get 5% discounts and use a loyalty programthat essay writing gives a 5% off order cost to the credit balance. Furthermore, every student gets Birthday and different holidays discounts.

Customer support quality and site usability

The support representatives could be easily reached by means of different communication access methods. They are available day-and-night.

The website of essay writing is straightforward to work with. The commodity of the site is apparent by the fact that a buyer immediately gets an idea where they can get all responses to any concerns. By the dint of easy-to-use navigation, clinets may easily overlook all divisions of the site and see the responces to the questions about the ordering process, the costs, the company itself, examine a branch of happy customers’ reviews etc. You can use a chat on the site that allows you to contact the customer support representatives and get an urgent answer – their answers are fleeter than the wind. In case ifyou were unable to findall the necessary information on the site, clients can to make a call or send an email (the phone number and the email address are present on the website). As for the website design, it is rather pleasing to the eye, looks present-day and does not distract you with annoying bright colors.

test
.