ชั้นข้อมูล

ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในโครงการเพื่อซ้อนทับลงบนลูกโลก 3 มิติ ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลมากมายหลากหลายรูปแบบ

อ่านต่อ...

การแสดงผลแบบ 2 มิติ

การแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา รุ่นทดสอบ แบบ 2 มิติ

อ่านต่อ...

การแสดงผลแบบ 3 มิติ

การแสดงผลแบบ 3 มิติผ่านทางซอฟต์แวร์ NASA WoldWind ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด...

อ่านต่อ...


Digital Thailand II

โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่สอง (Digital Thailand II)
ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด (ดิจิทัลไทยแลนด์ระยะที่หนึ่ง) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศแล้วเผยแพร่สู่ประชาชน สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบลูกโลก 3 มิติ โดยมีข้อมูลประกอบด้วย ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 และ SPOT-5 สถานที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ที่ตั้งโรงเรียน โรงแรม สนามบิน และเขื่อน โดยระบบพัฒนาจากซอฟต์แวร์ NASA WoldWind ซึ่งพัฒนามาจากภาษา C# ที่ค่อนข้างมีขีดจำกัดการใช้งาน คือ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้เท่านั้น Read More

Program Snapshots

3d globe displayexaggrated elevation3layer

ข่าวสาร

เตรียมพบการเปิดตัว NSDI ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555นี้

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) มีกำหนดการเปิดตัวระบบบริการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.30 – 16.00 น. Read More